ข่าวเด็ด 7 สี

ชาวดำเนินสะดวกเชิญร่วมงานปล่อยประทีปกระทงน้อมรำลึกวันสวรรคต ร.9 จ.สมุทรสาคร

เมื่อคืนที่ผ่านมา บรรยากาศตลอดสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก และวัดต่างที่ตั้งอยู่ริมคลอง เริ่มประดับประดาตกแต่งสถานที่ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม “จากน้ำสู่ฟ้า” ปล่อยประทีปกระทง ถึงพ่อหลวงบนสรวงสวรรค์ ณ ริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ (13 ต.ค.) เวลา 19.30 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เตรียมประทีปกระทง ไว้สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมงานประมาณ 200,000 ชิ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองดำเนินสะดวก และผู้ที่สนใจออกมาร่วมลอยประทีปกระทง ในเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน