นายกฯทำบุญตักบาตรเนื่องวันคล้ายสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 09:50 น.

Views

เช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีองคมนตรี ประธานศาลฏีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี สมาชิกภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานในพระองค์ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวงด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต

Tag : เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13ตุลาคม ถวายพวงพาลา นายกรัฐมนตรี