ข่าวเด็ด 7 สี

ประชาชนหลายพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายกรัฐมนตรีนำทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
นายกรัฐมนตรี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป ที่ท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอด นายกรัฐมนตรียังนำคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง ถวายพระราชกุศล ที่วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิตด้วย

รพ.ศิริราชร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
โรงพยาบาลศิริราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นำกล่าวสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ามกลางประชาชนสวมเสื้อเหลือง มาเข้าร่วมงาน ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ และในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีศิระกราน หรือ กราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พร้อมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด"

ชาวกรุงเก่าร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนชาวกรุงเก่า ร่วมพิธีทำบุญโดยช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 89 รูป ที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวลำพูนร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
จ.ลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ

ชาวกาฬสินธุ์ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริให้แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะนำสิ่งของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรส่วนหนึ่ง ไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ 36 ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้วย

ทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล จ.ชัยนาท
ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตและอวัยวะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 59 คนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา และบริจาคโลหิต 26,550 CC ให้กับสภากาชาดไทยเป็นการทำความดีต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวชุมพรร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 รูป ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ช่วยให้ชาวเมืองชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยมาตลอดกว่า 22 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง