สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

วันสุดท้าย แจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ เลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.นครปฐม

ในระหว่างที่มีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในพื้นที่เขต 5 จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งกันในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดส่งหนังสือแจ้งแจ้งบัญชีรายชื่อไปยังเจ้าบ้าน เพื่อตรวจสอบรายชื่อสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแจ้งเพิ่มและถอนรายชื่อหากไม่ตรงหรือมีชื่อบุคคลอื่นแปลกปลอมเข้ามา ซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับแจ้งเพื่อเพิ่มและถอนรายชื่อ ต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่น

โดยหากจะไปแจ้งเพิ่มและถอนชื่อดังกล่าว ผู้แจ้งต้องนำหลักฐานที่เป็นทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวที่ราชการออกให้มาแสดงด้วย

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดนครปฐมครั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้านอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม ในเวลา 08.00 – 17.00 น. ในหน่วยที่มีชื่ออยู่เท่านั้น และหากไม่ออกไปใช้สิทธิก็จะทำให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองตามกฎหมาย ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิทุกคน โดยเฉพาะที่เคยใช้สิทธินอกเขตมาใช้สิทธิ เนื่องจากทุกคะแนนมีความหมาย และมีผลต่อการเลือกตั้งด้วย