News

ประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.9

ประชาชนหลายภาคส่วนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยมีประชาชนบางส่วนนำพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตัวมาด้วย โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 39 รูป ตั้งแต่แยกศิริราชถึงลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

หลังจากนั้นได้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำกล่าวสดุดีและได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้บอกว่าตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต เป็นเวลา 3 ปีแล้ว ซึ่งตลอด 3 ปี ได้เข้ากิจกรรมกับทางโรงพยาบาลศิริราชมาตลอดเพื่อร่วมรำลึกถึงพระองค์ ไม่เคยคิดจะลืมในพระมหากรุธิคุณทุกๆประการที่พระองค์มอบให้แก่พสกนิกรคนไทย และยังคงปฏิบัติตามรอยพระองค์ตลอดมา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่านอกจากในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี จะเป็นวันที่ประชาชนรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้ว ยังขอให้เป็นวันที่ทุกคนย้อนทบทวนตัวเองว่าใน 1 ปี ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาปฏิบัติได้อย่างดีงามแล้วหรือยัง หรือหลังจากนี้ให้นำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อใช้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะสานต่อ

ทั้งนี้ ในวันนี้ เวลา 17.45 -17.59 น.โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมในพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะอันทรงเกียรติจากบุคลากรศิริราชและประชาชน เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” มาขับร้อง แทนคำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย