ข่าวภาคค่ำ

การบินไทย เร่งนำผู้โดยสารตกค้างที่ญี่ปุ่นกลับไทย

การบินไทย จัดเที่ยวบินรับผู้โดยสารตกค้าง ที่ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดทำการในเวลา 04.39 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 หรือ ช่วงเช้าที่ผ่านมา การบินไทยก็ได้เริ่มทำการบินสู่โตเกียวตามปกติ เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารตกค้าง หรือถูกเลื่อนเที่ยวบิน จากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นฮากีบิส โดยมีทั้งหมด 4 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 12-13 ตุลาคมที่ผ่านมา แบ่งเป็นเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว 2 เที่ยวบิน และ โตเกียว-กรุงเทพฯ อีก 2 เที่ยวบิน พร้อมยืนยัน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง เพราะส่วนมากเป็นการเลื่อนเที่ยวบิน ไม่มีการยกเลิก ทั้งนี้ การบินไทยได้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการ TOCC มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นฮากีบิส อย่างใกล้ชิด และออกประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทย ในพื้นที่เสี่ยงภัยประมาณ 6,300 คน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ รวมถึงประสานกับองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้แจ้งเตือนแรงงาน และร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยแรงงานสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทาง TOEA Mobile Application ของกรมการจัดหางาน ส่วนครอบครัวของแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506