สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : อึ้ง! พายเรือเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา 10 วัน 10 จังหวัด ได้มากถึง 3 ตัน

กิจกรรมดี ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม พายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา 10 วัน 10 จังหวัด ได้ขยะรวมกันมากถึง 3 ตัน อันดับหนึ่ง คือ ถุงพลาสติก

ไฮไลต์กิจกรรมดี ๆ โครงการ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2" 10 วัน 10 จังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระยะทาง 353 กิโลเมตร จากปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงจังหวัดสมุทรปราการ เก็บขยะได้ทั้งสิ้น 3,215 กิโลกรัม

โดยแยกเป็นปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในแต่ละวัน จำนวน 2,053.7 กิโลกรัม รวมกับปริมาณขยะที่เก็บเพิ่มได้จากจุดคัดแยกถึงที่พักของทีมฝีพาย อีก 1,161.3 กิโลกรัม จังหวัดที่พบขยะมากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 561.9 กิโลกรัม ขณะที่ จังหวัดอุทัยธานี พบขยะน้อยที่สุด จำนวน 61.5 กิโลกรัม จำนวนขยะ 2,053.7 กิโลกรัม จำแนกได้เป็น ขยะทั่วไป จำนวน 1,439.9 กิโลกรัม พบมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก 338.2 กิโลกรัม รองลงมา คือ ที่นอนฟองน้ำ 223.5 กิโลกรัม และโฟม 155.1 กิโลกรัม

ขณะที่ ขยะอินทรีย์ จำนวน 195.2 กิโลกรัม จะพบซากพืชในทุกจังหวัด รองลงมา คือ ซากสัตว์ พบใน 8 จังหวัด และเศษอาหาร พบใน 6 จังหวัด ขยะอันตราย จำนวน 76 กิโลกรัม พบมากที่สุด คือ ยาฆ่าแมลง 35 กระป๋อง รองลงมา คือ ไฟแช็ก 29 อัน และหลอดไฟ 20 หลอด และขยะรีไซเคิล จำนวน 342.6 กิโลกรัม พบมากที่สุด คือ ขวดนำอัดลม (เป๊บซี่) แบบพลาสติกและกระป๋อง จำนวน 199 ขวด 4 กระป๋อง รองลงมา คือ ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง (คาราบาวแดง) 180 ขวด ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง M150 จำนวน 172 ขวด ขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ (สปอนเซอร์) 126 ขวด และขวดน้ำชาเขียว (โออิชิ) 123 ขวด

ทั้งนี้ ขวดพลาสติกที่เก็บได้ทั้งหมดได้นำถวายให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดทำจีวรรีไซเคิลต่อไป

โครงการ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2" เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำ และสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป