ข่าวในประเทศ

พรรคเล็กกินกล้วยไม่อิ่มงบฯ 63 อาจไม่ผ่าน

นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ส่งซิกเตือนแกนนำรัฐบาล หากพรรคเล็ก 10 พรรคกินกล้วยไม่อิ่ม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 อาจไม่ผ่านสภา

นายเทพไทกล่าวถึงการกำหนดวันประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ซึ่งจะใช้เวลาอิปรายในสภาฯเป็นเวลา 3 วันคือวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ว่า เบื้องต้นมีการแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 15 ชั่วโมงส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลามาให้บริหารจัดการกันเองไม่เกิน 2 ชั่วโมง เป็นเรื่องยากที่จะให้ สส.ของพรรคมีโอกาสอภิปรายกันอย่างทั่วถึง เพราะ สส.แต่ละคนจะใช้เวลาอภิปรายประมาณคนละ 10-15 นาที จะได้ผู้อภิปรายไม่เกิน 8ค น จากจำนวน สส. ของพรรค 53 คน

ในการประชุมสภาฯครั้งนี้ ตนอยากเสนอรูปแบบการประชุม เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์เต็มที่ ควรกำหนดเวลาประชุมไม่เกินเวลา 22.00 น. ของแต่ละวันเท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้การประชุมสภาฯพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นเพียงพิธีกรรม ไม่เน้นเนื้อหาสาระหรือคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถประชุมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการเหมือนที่ผ่านๆมา จึงขอเสนอให้วิปทั้ง 2 ฝ่ายไปพิจารณาร่วมกัน

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้จะผ่านการรับรองของสภาฯหรือไม่ ปัจจัยชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่คะแนนเสียงของพรรคฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียว เพราะในขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีคะแนนเสียง 249 คน พรรคร่วมฝ่ายค้านมีเสียง 244 คน ห่างกันเพียง 5 คน ตัวแปรที่สำคัญที่สุดอยู่ที่พรรคเล็กจำนวน 10 พรรค ถ้าทฤษฎีลิงกินกล้วยใช้ไม่ได้ผล ลิงไม่กินกล้วยหรือลิงกินกล้วยไม่อิ่ม จะเป็นอันตรายต่อคะแนนเสียงสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอย่างแน่นอน