ข่าวเด็ด 7 สี

ลูกไฟพญานาคที่ จ.หนองคาย ปีนี้ขึ้นน้อยกว่าปีที่แล้ว

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาที่ จ.หนองคาย สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองคาย รายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า ปีนี้มีลูกไฟเกิดขึ้น 411 ลูก น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นถึง 880 ลูก

อำเภอที่มีลูกไฟเกิดขึ้นมากที่สุดคือ อ.รัตนวาปี จำนวน 327 ลูก จุดที่ขึ้นมากที่สุดคือ บ้านหนองแก้ว 86 ลูก รองลงมาคือที่บ้านน้ำเป 77 ลูก

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ระบุว่า ในช่วงงานประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวใน จ.หนองคาย ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน มีเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท