7 สีช่วยชาวบ้าน

ลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรถูกยึดทางเข้าออกหมู่บ้าน จ.ขอนแก่น

ลูกบ้านโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรม หลังเจ้าของโครงการยึดเอาถนนทางเข้าออกหมู่บ้านไปเป็นที่ส่วนบุคคล

กลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านจัดสรร "บ้านแก้วเพชร" ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้เข้ามาปักหมุดบนถนนทางเข้าออกหมู่บ้านที่ใช้กันมากว่า 20 ปี พร้อมติดป้ายมีข้อความว่า "ซอยแก่นเพชรขอนแก่น (ศิริกุลวัฒนานุสรณ์) ทางส่วนบุคคลขอสงวนสิทธิ์" หากเจ้าของบ้านในโครงการที่มีอยู่กว่า 70 หลังคาเรือน จะเดินทางเข้า-ออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่ดินไม่ติดสภาพเป็นที่ตาบอด ให้ติดต่อไปที่บุคคลที่มีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในประกาศ

จากการสอบถามไปที่บุคคลซึ่งมีรายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในประกาศ ได้ให้ข้อมูลว่า ตนได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินรายหนึ่ง ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งหากชาวบ้านต้องการให้คงสภาพเป็นถนนสาธารณะเหมือนเดิม ชาวบ้านต้องจ่ายเงินให้เจ้าของที่ดินครอบครัวละ 30,000 บาท เพื่อให้เจ้าของที่ดินไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมกับสำนักงานที่ดิน ซึ่งหากชาวบ้านไม่จ่าย ที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้จะกลายเป็นที่ตาบอด เพราะในโฉนดที่ดินที่ลูกบ้านครอบครองไม่ปรากฏว่ามีเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านแต่อย่างใด

ซึ่งประเด็นนี้ ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้รับเรื่องไว้ และจะประสานทางเจ้าของที่ดินเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านต่อไป