ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : งานที่ยังเปิดกว้างรองรับผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 11 ล้านคนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ หลายคนยังทำงานได้ และงานอะไรยังเปิดกว้างรอพวกเขาเข้ามาทำงาน...