ข่าวภาคค่ำ

นักวิชาการเป็นห่วงเด็กจบใหม่ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ-สังคมศาสตร์ ว่างงาน

นักวิชาการด้านแรงงาน เป็นห่วงบัณฑิตจบใหม่ว่างงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่าภาวะการว่างงานของนิสิตนักศึกษาจบปริญญาตรี จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะได้รับการจ้างงานภายหลังเรียนจบมาได้ประมาณ 3-4 เดือน
              
อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่มีแนวโน้มว่างงานมากที่สุด ยังเป็นกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และบริหารธุรกิจ แต่สำหรับวิชาชีพเฉพาะอย่าง แพทย์ พยาบาล และวิศวกร เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคธุรกิจ และสถานประกอบการ 

นอกจากนี้อีกสาขาวิชาที่เป็นดาวรุ่ง ด้านไอที IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มโปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม การคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบไอที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง