ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงาน มูลนิธิ และสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ค่ำวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สถาบันพระปกเกล้า, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน, กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนในพระสังฆราชูปถัมภ์, มูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้, สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และครอบครัวโกลาตี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด