สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : เจ้าอาวาสวัดนาคราช วอน ป.ป.ช.เร่งชี้มูลคดีเงินอุดหนุนวัด

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ กลับไปติดตามโครงการที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเคยตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันยังรอบทสรุปการชี้ขาดจากหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ ส่งผลให้งานก่อสร้างโครงการนี้มูลค่า 22 ล้านบาท ทิ้งร้างไม่ใช้งาน