7 สีช่วยชาวบ้าน

น้ำเสียจากบ่อขยะไหลลงคลองสาธารณะ จ.นครศรีธรรมราช

ชาวบ้านหลายตำบลในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อน หลังมีน้ำเน่าเสียจากบ่อขยะไหลลงไปในคลองสาธารณะ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ชาวบ้านตำบลปากพูน ตำบลท่างิ้ว และตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เพราะน้ำเสียบางส่วนจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ่อขยะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถูกปล่อยลงคลองสาธารณะ ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สัตว์น้ำ พืชน้ำ ทยอยตายไปเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ว

นายชัยทรงพล วงศ์จำเริญอัมพร ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลปากพูน เล่าว่า คลองสาธารณะแห่งนี้เป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองท่าแพ ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่าวไทย ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดคลองเดือดร้อนมาก เพราะไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียยังทำให้เสียสุขภาพจิต จึงอยากให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ด้วย

ด้าน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงว่าทางเทศบาลรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้เปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำทีโออาร์ รวมทั้งมีการยื่นเรื่องร้องเรียนในขั้นตอนของการประมูล จึงยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้