7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านคลองแงะ สุขภาพเสียจากกลิ่นเหม็นโรงงาน จ.สงขลา

ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา ทำให้ชาวบ้านมารวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งหาทางแก้ไขโดยด่วน

ชาวบ้านบ้านคลองแงะ หมู่ 5 เขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รวมตัวกันเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ให้เข้ามาตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ เนื่องจากเกิดกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงจากกระบวนการผลิตของโรงงานแห่งนี้ ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนปัญหานี้ไปแล้วหลายครั้ง ซึ่งก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ และตัวแทนชาวบ้านมาร่วมประชุม ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ทุกวันนี้ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่คลี่คลาย แต่กลับส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย

ซึ่งชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองแงะ ถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม มีเพียงโรงงานนี้ที่สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ยิ่งช่วงนี้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรงและถี่ขึ้น ทำให้สุขภาพกายและใจของคนในชุมชนย่ำแย่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง