รอบรั้วรอบโลก

พระราชินีอังกฤษทรงตรัสเรื่องเบร็กซิต ในพิธีเปิดประชุมสภา

รัฐสภาอังกฤษเปิดการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากปิดการประชุมนาน 5 สัปดาห์ โดยสมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธ ที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงเสด็จมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ 20 ฉบับที่รัฐบาลอังกฤษ นำโดยนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน มุ่งหวังว่า จะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
              
โดยสมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธ ที่ 2 ทรงตรัสว่า นโยบายเร่งด่วนในเวลานี้ เป็นเรื่องของการที่อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิต ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ และรัฐบาลอังกฤษกำลังดำเนินความพยายามทุกวิถีทางที่จะบรรลุข้อตกลงเบร็กซิตกับสหภาพยุโรปให้ได้
              
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เบร็กซิตที่ยังคงไม่แน่นอน ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกตั้งในอนาคต แต่ทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ในตอนนี้ ทำให้พรรคแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ระบุว่า นายบอริส จอห์นสัน ใช้ความเป็นกลางทางการเมืองของสมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธ ที่ 2 ในทางที่ผิด ด้วยการขอให้พระองค์เริ่มกำหนดวาระการเลือกตั้งตามที่เขาต้องการ