ข่าวในประเทศ

7 พรรคฝ่ายค้านเตรียมชำแหละงบฯ 63 เน้นความมั่นคง-เศรษฐกิจ

7 พรรคฝ่ายค้านวางตัวผู้อภิปรายงบประมาณ 2563 รวม 80 คน เน้นชำแหละงบความมั่นคงและเศรษฐกิจ ขอเวลา 20 ชั่วโมง หากปรับลด ประธานสภาฯต้องชี้แจง

พรรคฝ่ายค้านเตรียมพร้อมในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณได้มาชี้แจงรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อทำความเข้าใจ เตรียมพร้อมการอภิปรายที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ในการประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการหารือปรับเปลี่ยนจำนวนผู้อภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ให้เหมาะสม โดยจากเดิมมี สส.ของ 7 พรรคฝ่ายค้านแจ้งความจำนงที่จะอภิปรายทั้งหมด 90 คน จะปรับลดลงเหลือ 80 คน จะเน้นอภิปรายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากงานด้านความมั่นคงได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก  ขณะที่กระทรวงด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชน

ยังไม่ทราบรายละเอียด กรณีปรับลดเวลาอภิปรายลงเหลือ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 15 ชั่วโมง ยืนยันว่าเรื่องของการอภิปราย จะต้องดูความต้องการของสมาชิกเป็นสำคัญ หากยังมีสมาชิกแสดงความจำนงที่จะอภิปราย ประธานสภาฯไม่ควรจำกัดสิทธิของสมาชิก  นอกจากนี้ในพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุม ก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการประชุมด้วย พรรคฝ่ายค้านขอยืนยันที่จะใช้เวลาอภิปรายจำนวน  20 ชั่วโมงตามเดิม หากประธานสภาฯยังยืนยันที่จะปรับลดเวลาอภิปรายลง ต้องชี้แจงกับสาธารณะให้ได้ ถึงเหตุและผลที่ได้จำกัดสิทธิของ สส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง