ห้องข่าวภาคเที่ยง

ระวัง! อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างกรมบัญชีกลางหลอกให้โอนเงิน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เตือนระวังผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง โดยอ้างชื่อ นฤมล ใช้โทรศัพท์มือถือหมายเลข 063-1900465 แจ้งว่ามีโครงการช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ และขอหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัตร ATM มีผู้หลงเชื่อถูกหลอกลวงทำให้สูญเสียทรัพย์สิน

กรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้ว ไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ และไม่ใช่บุคลากรของกรมบัญชีกลางตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง และกรมบัญชีกลางยังไม่มีโครงการช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง สงสัยสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400