ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : พอดคาสท์โอกาสทำเงินในยุคดิจิทัล

พอดคาสท์ (Podcast) เป็นสื่อประเภทเสียงอีกชนิดหนึ่งที่กำลังน่าสนใจ เพราะเข้าถึงพฤติกรรมที่ของคนไทยที่ชอบฟังมากกว่าอ่าน จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของผู้ที่อยากถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ต่างๆ ด้วยการอ่านผ่านสื่อดิจิทัล อาชีพนี้จะสร้างงานทำเงินได้มากแค่ไหน ไปติดตาม..