ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดนาคราช วอน ป.ป.ช. เร่งชี้มูลคดี ตอนที่ 1

ภาพศาลาอเนกประสงค์ พร้อมเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดนาคราช อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับภาพวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๒ ล้านบาท จาก อบจ.สมุทรปราการ แต่ขณะนี้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังไม่เคยเปิดใช้งาน คอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ที่แล้ว หลังจากเคยตรวจสอบเรื่องนี้ ปี ๒๕๕๘ ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สมัยเป็นผู้ว่า สตง. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับเงินอุดหนุนวัดจาก อบจ.สมุทรปราการ

พระปลัดสมชาย เจ้าอาวาสวัดนาคราช ซึ่งตอนแรกไม่อยากเข้าไปในศาลาหลังนี้ เพราะเอกชนคู่สัญญาปิดล็อกไว้และนำกุญแจไปด้วย หลังจากวัดไม่ตรวจ

สาเหตุที่ไม่ตรวจรับงานนั้น เจ้าอาวาสวัดนาคราช ระบุว่าเอกชนก่อสร้างผิดแบบ จึงไม่เปิดใช้งานนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ต่างฝ่ายต่างฟ้องคดีกัน ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา                 

ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ เพื่อหาข้อสรุปและผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ติดตามได้วันพรุ่งนี้..


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7