ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตือนขี่เจ็ตสกีชมวาฬบรูด้านึกถึงความรู้สึกสัตว์ หวั่นหนีไปอยู่ที่อื่น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวขับเจ็ตสกี 30 ลำ ไปชมวาฬบรูด้า ที่หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรีว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ไปทำความเข้าใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว และได้รับคำยืนยันว่าจะไม่กระทำการในลักษณะเช่นนี้อีก จึงขอฝากไปยังทุกฝ่ายว่าหากจะทำกิจกรรมใด ให้นึกถึงความรู้สึกของสัตว์ด้วย เพราะการขับเจ็ตสกีถือเป็นการก่อกวนและในอนาคตหากสัตว์เหล่านี้เห็นว่าไม่มีความปลอดภัย อาจหนีไปอยู่ที่อื่นได้