รอบรั้วรอบโลก

ดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เยือนปากีสถาน

ดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ได้เสด็จเยือนประเทศปากีสถานเมื่อวานนี้ ตามกำหนดการเสด็จเยือนเป็นเวลา 5 วัน โดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมวิทยาลัยโมเดล คอลเลจ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผู้หญิงในกรุงอิสลามาบัด" (Islamabad) ก่อนเข้าร่วมเสวยพระกระยาหารกับนายกรัฐมนตรี อิมราน ข่าน แห่งปากีสถาน โดยการเสด็จเยือนของดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริจด์ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศปากีสถาน และสนับสนุนสตรีให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
              
การเสด็จเยือนของทั้งสองพระองค์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ หลังจากที่เจ้าหญิงไดอาน่า แห่งเวลส์ ซึ่งเป็นพระมารดาของดยุกแห่งเคมบริดจ์ ทรงเคยเสด็จเยือนปากีสถานในเดือนพฤษภาคมปี 2540 ก่อนสิ้นพระชนม์ใน 3 เดือนต่อมา