7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวเบตง ขอบคุณทางหลวงชนบท ช่วยซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้งานได้

ชาวเบตง จังหวัดยะลา ฝากคำขอบคุณผ่านรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ไปถึงหน่วยงานที่เข้าไปซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม หลังทรุดตัวมานานหลายเดือน

ถนนเส้นนี้คือ ถนนมหามงคล ทางหลวงชนบท ยล.5039 ช่วงที่ผ่านชุมชนกุนุงจนอง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนั้น ได้ทรุดตัวยาวกว่า 30 เมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ปิดเส้นทางห้ามรถทุกชนิดผ่าน เพื่อป้องกันอันตราย ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านและผู้ที่ใช้เส้นทาง โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย ได้รับผลกระทบ เพราะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางที่ไกลออกไป ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ล่าสุด แขวงทางหลวงชนบทยะลา กรมทางหลวงชนบท ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าไปซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวแล้ว สร้างความดีใจให้แก่ชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ฝากคำขอบคุณมายังหน่วยงาน และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ด้วย