ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดนาคราชวอน ป.ป.ช. เร่งชี้มูลดคี ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบต่อจากเมื่อวานนี้ ปัญหาเงินอุดหนุนวัดนาคราช 22 ล้านบาท ที่ได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการเพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมเตาเผาศพปลอดมลพิษปัจจุบันยังเปิดใช้งานไม่ได้

เจ้าอาวาสวัดนาคราช วิงวอนขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เร่งชี้มูลคดีเงินอุดหนุนจำนวน ๒๒ ล้านบาท ซึ่งได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการ สอดคล้องกับความเห็นของ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 สมัยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ปี 2558

ขณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับข้อมูลเรื่องนี้พร้อมหลักฐานเบื้องต้นจาก สตง. ปี 2556 จึงตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีนี้ และสรุปผลเสนอ ป.ป.ช.เพื่อชี้มูล แต่โดนตีกลับให้สอบเงินอุดหนุนวัดจาก อบจ.สมุทรปราการ ให้ครบทุกวัดในจังหวัด เพราะมีตั้งแต่ ปี 2554 - ท2556 รวม 800 ล้านบาท ล่าสุดมีรายงานข่าวจาก ป.ป.ช. ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนเสนอสรุปผลให้ ป.ป.ช. พิจารณารอบที่ 2 แต่ที่ประชุมมีมติให้สอบเพิ่มเติมในบางประเด็น 

สำหรับเงินอุดหนุนวัดนาคราช ได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการ ปี 2556 จำนวน 22 ล้านบาท จึงทำสัญญาจ้างเอกชนที่มาพร้อมเงินอุดหนุนให้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมเตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 เตา กำหนดส่งมอบงานภายใน 200 วัน แต่ไม่เสร็จตามสัญญา และไม่มีค่าปรับตามที่กำหนดวันละ 2,000 บาท เจ้าอาวาสจึงร้องขอความช่วยเหลือจาก คสช.ขณะนั้น

จากนั้นปี 2559 เอกชนส่งมอบงานโครงการนี้ แต่เจ้าอาวาสไม่ตรวจรับงาน ระบุก่อสร้างผิดแบบ ยืนยันว่าจ่ายค่าจ้างครบแล้ว จึงไม่เปิดใช้งานศาลาอเนกประสงค์และเตาเผาศพทิ้งร้างจนทรุดโทรม ขณะที่เอกชนฟ้องดำเนินคดีเจ้าอาวาสอ้างเหตุจ่ายค่าจ้างไม่ครบ คดียังรอการตัดสินจากศาลฎีกา

ด้านอดีตผู้ว่า สตง. เห็นว่า งานก่อสร้างหากไม่เป็นไปตามสัญญาเอกชนคู่สัญญาก็ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าจ้าง


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7