ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ย้อนรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง

แม้กาลเวลาจะผ่านมานับร้อยปี และลำคลองเล็กๆ เชื่อมต่อแม่น้ำแม่กลอง เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคน 3 จังหวัด ก็ยังถูกใช้สัญจรไปมาทางเรือ ทำให้เห็นบ้านทรงโบราณ และวิถีชีวิตริมคลอง ที่ยังคงวัฒนธรรม รากเหง้าแห่งบรรพบุรุษไว้

จากแม่น้ำใหญ่ลัดเลาะมาตามคลองซอย ผ่านวัดนับสิบแห่งตลอด 2 ข้างทาง ก็จะมาเจอวัดประดู่ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง ศาสนสถานแห่งเดียวที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นทางชลมารค

บันทึกประวัติศาสตร์ พบว่าการเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม ของพระพุทธเจ้าหลวง มีถึง 4 ครั้ง แต่มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่เรียกว่าการเสด็จประพาสต้น นั่นก็คือ การแวะพักทำเครื่องเสวย และรับการถวายโอสถที่ปรุงโดยเจ้าอาวาสวัดประดู่ โดยส่วนผสม มาจากสมุนไพรสูตรโบราณ

การสืบค้นของวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ยังชี้ให้เห็นว่า รัชกาลที่ 5 ใช้เส้นทางเสด็จทางชลมารค ถึง 7 เส้นทางด้วยกัน แต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปและมีร่องรอยประวัติศาสตร์ ให้ได้สัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะสมุดเยี่ยมฝีพระหัตถ์ ที่ทรงบันทึกไว้ ว่าเรียบร้อยดี รวมถึงเครื่องราชศรัทธา และเก๋งเรือที่พระราชทานไว้ให้

นอกจากฟื้นเส้นทางประวัติศาสตร์เสด็จประพาสต้นนี้ทาง อบจ.จับมือกับวัฒนธรรม และวัด จัดทำตลาดร่มบวร เพื่อสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นตลาดไม่กี่แห่งที่เน้นให้ผู้คนใส่ชุดไทย ใช้ภาชนะหมุนเวียน เพื่อลดปัญหาขยะ และกำลังจะพัฒนาลำคลองเพื่อให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิต เวนิชตะวันออกของเอเซีย

เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงความพยายามของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเหนื่อยยาก เพื่อให้พสกนิกรเป็นสุข มาจนถึงปัจจุบัน