รอบรั้วรอบโลก

สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายหนุนสิทธิชาวฮ่องกง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ทั้งจากพรรครีพับลิกัน และพรรคเดโมแครต ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายสิทธิ และประชาธิปไตย ของฮ่องกง ที่กำหนดให้สหรัฐฯ ทบทวนสิทธิ และประชาธิปไตยของชาวฮ่องกง ว่าได้รับการคุ้มครองจากจีนอย่างเพียงพอ ตามกฎหมายพื้นฐานของชาวฮ่องกง หรือไม่หากจีนไม่ทำตามสหรัฐฯ จะตัดสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้แก่จีน

นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังอนุมัติไม่ให้มีการส่งก๊าซน้ำตาไปยังฮ่องกง ด้วย แต่กฎหมายจะต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาของสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง
              
ทั้งนี้ บทบัญญัติในข้อกฎหมายนี้ตราไว้ว่าฮ่องกง จะได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้  แม้ว่าฮ่องกง จะเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่มีกฎหมายและระบบเศรษฐกิจพิเศษแตกต่างจากจีน นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุว่าชาวฮ่องกง ควรได้รับวีซาให้เดินทางเข้าไปยังสหรัฐฯ แม้ว่าพวกเขาจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมโทษฐานเข้าร่วมในการประท้วงอย่างสงบ ขณะเดียวกันได้กำหนดไม่ให้วีซาแก่ใครก็ตามที่มีส่วนในการลักพา และทรมานผู้ประท้วง รวมทั้งคว่ำบาตรบุคคลเหล่านั้นด้วย