ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง โอกาสนี้ มีพิธีรับมอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 120 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารคลุมและอุปกรณ์ประกอบ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันได้เริ่มทดลองใช้งานแล้ว

ตลอดระยะ 50 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวงได้สร้างคุณูปการในด้านการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ จึงได้ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการหลวงโมเดล และจะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขณะนี้ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของมูลนิธิฯ แบบสาธารณะ แปลงผันหนังสือในรูป E-Book เข้าผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์โครงการหลวง ซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้นหนังสือ หรือเอกสารที่ต้องการ ปัจจุบันระบบพร้อมให้บริการแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด