ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ค่ำวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ชมรมบิกไบก์ไทยใจรักษ์แผ่นดิน กอ.รมน., โรงแรมโฆษะ และโฆษะกรุ๊ป กรุงเทพฯ, สภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่พริก, วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และสมาคมศิษย์เก่าฯ, บริษัท พี แอนด์ ดี จำกัด, ชมรมผู้สูงอายุ "เดินไป คุยไป" และกลุ่มน้ำตาลวังขนาย และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด