สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ต่างชาติทึ่ง! ไทยมีสายพันธุ์ต้นปรงมากที่สุดในโลก

ไปชมความสามารถของคนไทยในการเพาะพันธุ์ "ต้นปรง" เชื่อไหมว่าประเทศไทย เป็นที่รวบรวมสายพันธุ์ปรงได้มากที่สุดในโลก แม้บางชนิดจะสูญพันธุ์ไปแล้ว ก็สามารถเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ได้

การจัดการประชุมปรงนานาชาติ โดยมีผู้ประกอบการสวน ผู้ประกอบการธุรกิจสวนพฤกษศาสตร์ นักธุรกิจที่ชื่นชอบต้นปรง รวมถึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ต้นปรง เดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมาจากประเทศต่าง ๆ รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย, สิงคโปร์, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, โปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, สหราชอาณาจักร และสเปน

โดยหลังจากคณะทั้งหมดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ก็เดินทางไปศึกษาดูงานสายพันธุ์ต้นปรงในประเทศไทย ที่สวนนงนุช ซึ่งได้รวบรวมสายพันธุ์ต้นปรงมากที่สุดในโลก รวมกว่า 343 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 355 สายพันธุ์ และสามารถเพาะสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วได้ถึง 16 สายพันธุ์