เช้าข่าว 7 สี

เปิดศูนย์ช่วยคนเข้ามาหางานทำไม่ถูกหลอก

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน แห่งที่ 3 ขึ้น ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (ถนนบรมราชชนนี) หรือสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

เพื่อให้บริการคนหางาน ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแบบครบวงจร พร้อมคุ้มครองดูแลคนหางานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกขยายการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ ที่จะเข้ามาหลอกลวงคนหางานให้ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะขบวนการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และการให้บริการจัดหางาน และขึ้นทะเบียนไปทำงานในต่างประเทศด้วย

ก่อนหน้านี้ ได้เคยเปิดศูนย์บริการไปแล้ว ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง

ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง