ข่าวในประเทศ

ปิยบุตร ท้วง นายกฯ อย่าเร่งรีบตรา พ.ร.ก. เหมือนเสพติด ม.44

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ท้วงติงรัฐบาล กรณีการตราพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 เหมือนเคยชินกับการใช้อำนาจ ม.44

ในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ.2563 นายปิยบุตรเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เป็นตัวแทนฝ่ายค้านคนแรกที่อภิปรายเรื่องการตราพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562

นายปิยบุตรชี้ว่า ตนพิจารณาในมิติการออกกฎหมายของรัฐบาล ไม่เกี่ยวกับสถาบันซึ่งเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของชาวไทย แต่การตรา พ.ร.ก.ครั้งนี้ไม่เข้าเกณฑ์จำเป็นรีบด่วน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 เพราะที่ผ่านมากฏหมายลักษณะเดียวกันสามารถออกเป็นพระราชบัญญัติได้ การตรา พ.ร.ก. ในเรื่องที่ไม่เข้าเกณฑ์จำเป็นรีบด่วน เท่ากับเป็นการทำลายความสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบคณะรัฐมนตรี เป็นการทำลายการตรวจสอบการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี ตนเลยสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คุ้นเคยกับการใช้อำนาจเร่งด่วนเหมือนเมื่อครั้งที่ยังมี ม.44  ตอกย้ำให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญ

ผลปรากฎว่า สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติร่าง พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ ด้วยคะแนนเสียง 376-70 เสียง เกินครึ่งของสภาฯ