ข่าวภาคค่ำ

ถก พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เริ่มเข้มข้น

อภิปรายกันมาเกือบ 10 ชั่วโมงแล้ว สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยภาพรวมบรรยากาศยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้าง ติดตามจากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากอาคารรัฐสภา