ข่าวภาคค่ำ

โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากวันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกระแสน้ำและสภาพอากาศ

โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิฉัยตามการกราบบังคมทูลของรัฐบาล เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 หลังพบอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศและกระแสน้ำจากการซ้อมขบวนเรือ

สำหรับการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยวันนี้มีขบวนเรือพระราชพิธี 52 ลำ แบ่งเป็น 5 ริ้ว 3 สาย กำลังพล 2,200 นาย โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ คล้องพวงมาลัย ประดับพู่จามรี และประดิษฐานบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ

ทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอชมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดพื้นที่ให้ชมความงดงามของการจัดรูปขบวนเรือ ความพร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพาย และได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์