สนามข่าว 7 สี

จับตา อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วันที่ 2

วันที่ 2 ของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ฝ่ายค้านวางกลยุทธ์การอภิปรายอย่างไร และรัฐบาลพร้อมรับมือแค่ไหน ติดตามจาก คุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากรัฐสภา