เช้านี้ที่หมอชิต

โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เช้านี้ที่หมอชิต - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากวันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกระแสน้ำ และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิฉัยตามการกราบบังคมทูลของรัฐบาล เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงที่รัฐสภา หลังหารือร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งติดตามสถานการณ์การซ้อมใหญ่ ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หลังที่มีการซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 ครั้ง ที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่า ถ้ายังเป็นไปตามกำหนดเวลาเดิมจะมีอุปสรรคเรื่องสภาพของน้ำ กระแสน้ำ และลมฟ้าอากาศ เพื่อความพร้อม และสวยงาม ไม่กระทบต่อขบวนเรือ จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดลงมาแล้วว่าให้เลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.