เช้าข่าว 7 สี

7 จุดประกาย : ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7 จุดประกาย วันนี้จะตามน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ไปหาความรู้ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม..