ห้องข่าววาไรตี้

แนะใช้ FTA ขยายตลาดส่งออกนม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดโครงการ "จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA ปี 2562" เพื่อผลักดันเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมไทย ให้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA เร่งขยายตลาดส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศที่ทำ FTA กับไทยให้มากขึ้น เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากไทย เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน และจีน

โดยเตรียมนำเกษตรกรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไปเปิดตลาดนมที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีน และขยายตลาดนมแปรรูปที่สิงคโปร์ โดยเตรียมความพร้อมด้วยการให้คำแนะนำด้านกระบวนการผลิตและแปรรูป การคัดเลือกน้ำนมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การทำตลาด รวมทั้งการนำน้ำนมดิบไปผลิตสินค้าอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น นมอัดเม็ด โปรตีน นมผง

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนมไทย สามารถรับมือกับผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ไทยต้องเปิดตลาดให้สินค้าเหล่านี้ในปี 2564 และ 2568 ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง