ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : นิทรรศการศิลปะในความมืด

ศิลปะที่ทำให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายมาเจอกัน แล้วร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะมีกลิ่น และการนำเชือกมาตัดขอบรูปทรงต่างๆ หรือกิจกรรมปิดตาพูดคุยกับคนแปลกหน้า ที่ทำให้เราใช้ใจตัดสินคน ไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็น...