ข่าวเด็ด 7 สี

อภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วันที่ 2 ช่วงบ่าย

รายงานสดจากรัฐสภา : การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วันที่ 2 ช่วงบ่ายเริ่มเข้มข้น หลังฝ่ายค้านจี้ไปที่เรื่องความไม่โปร่งใสและการทุจริต...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง