ห้องข่าวภาคเที่ยง

3 คำถามกับ ไมค์ ภัทรเดช

คำถามที่ 1 ส่วนไหนของร่างกายของไมค์ที่เซ็กซี่ที่สุด

คำถามที่ 2  ไมค์กับเสือผาใครหยอดสาวเก่งกว่ากัน

คำถามที่ 3  ถ้าเลือกปล้นได้ 1 อย่าง ไมค์จะปล้นอะไร