ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จถึงนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 16.05 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นางสวี หงหลาน รองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่น, นายเฝิง ซี่กั๋ว รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลหูเป่ย, นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา, พันเอก อาทิตย์ ม่วงเล็ก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร, นาวาเอก ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ, นาวาอากาศเอก กาลิทัส กมุทชาติ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เฝ้ารับเสด็จ

เวลา 16.50 น. เสด็จไปยังโรงแรมฮิวตัน อู่ฮั่น ริเวอร์ ไซด์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ มีพลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ หัวหน้าคณะนักกีฬา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะนักศึกษาไทย ที่เดินทางมาศึกษาในนครอู่ฮั่น เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จ

เวลา 18.44 น. เสด็จไปยังศูนย์ประชุมนครอู่ฮั่น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายโจว เซียนวั่ง นายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่น เฝ้าถวายของที่ระลึก "โมเดลหอนกกระเรียน" สัญลักษณ์ของเมืองอู่ฮั่น ทำจากไม้หนานมู่ พันธุ์ไม้อนุรักษ์และหายากของจีน พร้อมถวายพระกระยาหารค่ำ ในฐานะทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน และทรงนำนักกีฬาขี่ม้า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก ครั้งที่ 7 ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การแข่งขันกีฬาทหารโลก เป็นกิจกรรมที่สภากีฬาทางทหารระหว่างประเทศจัดขึ้นทุก 4 ปี ซึ่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้ทำการแข่งขัน 27 ชนิดกีฬา กองทัพไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ 55 นาย ใน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาขี่ม้า, กระโดดร่ม, มวยสากลสมัครเล่น, แบดมินตัน, กรีฑา และยิงปืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด