ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยค่ำวันนี้ มีบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด รวมถึงบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด มหาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ เป็นคืนสุดท้าย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด