ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ซึ่งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกุศลจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถ และคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค และประจำจังหวัด, อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม, ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม ได้แก่ ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และ บขส., พลเมืองดี, ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา, อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ครู หรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ, คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ซึ่งได้บำเพ็ญคุณงามความดี มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตนเอง เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไปและคนรุ่นหลัง ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง