ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นจำนวนมาก

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคณะบุคคล นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และภริยา, หน่วยราชการในพระองค์ 904, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงาน กปร., สภากาชาดไทย, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คณะนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

อนึ่ง มีคณะบุคคล นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, กรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงสาธารณสุข, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด