ข่าวในพระราชสำนัก

คณะกรรมการจัดทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6

ที่ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนราชินีบน นางสาวสุกัญญา จันทรเสน ผู้จัดการโรงเรียนราชินีบน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับวันนี้ มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสำหรับถวายแด่พระสงฆ์ และพระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นเมื่อปี 2447 พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง