อัปเดตออนไลน์

ความรุนแรงจากการชุมนุมประท้วงทำการท่องเที่ยวฮ่องกงดิ่งเหว

การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงและจีนที่ยืดเยื้อมานานถึง 5 เดือน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจของฮ่องกงลดลงเป็นอย่างมาก บรรดาสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่เคยเนืองแน่นด้วยผู้คน กลายเป็นมีคนน้อยจนต้องจัดโปรโมชันเสริม ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและคนไทยจะมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า

สวนสนุก, ร้านอาหารและห้างร้านธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของฮ่องกง ประสบกับภาวะซบเซาอย่างหนัก หลังจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงและจีน ยืดเยื้อมานานถึง 5 เดือน จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่และชาวต่างชาติลดลงมาก ในเดือนสิงหาคมลดลงไปถึง 2.3 ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่เดือนตุลาคมแม้ยังไม่ได้ตัวเลขที่ชัดเจน แต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงมากเช่นกัน และคงเป็นไปได้ยากที่จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2019 จะถึง 65 ล้านคนตามเป้าที่วางไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทย ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วงโดยเด็ดขาด เนื่องจากการชุมนุมประท้วงในขณะนี้มีการใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง รวมทั้งงดถ่ายภาพในระยะใกล้ของเหตุการณ์ประท้วง, ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ที่อาจเป็นการยั่วยุ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ขณะที่ ในเย็นวันนี้ผู้ประท้วงจะมีการชุมนุมกันในย่าน"เซนทรัล" และชุมนุมตามเส้นทางรถไฟใต้ดินสายต่างๆ อาทิ สาย"เกาะฮ่องกง" สาย"กวนตง" สาย"เชิงหว่าน" และสาย"อีสต์ เรล" โดยคาดว่าการชุมนุมจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์หน้าความรุนแรงจากการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงทำการท่องเที่ยวดิ่งเหว

การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงและจีนที่ยืดเยื้อมานานถึง 5 เดือน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจของฮ่องกงลดลงเป็นอย่างมาก บรรดาสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่เคยเนืองแน่นด้วยผู้คน กลายเป็นมีคนน้อยจนต้องจัดโปรโมชันเสริม ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและคนไทยจะมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า

สวนสนุก, ร้านอาหารและห้างร้านธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของฮ่องกง ประสบกับภาวะซบเซาอย่างหนัก หลังจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงและจีน ยืดเยื้อมานานถึง 5 เดือน จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่และชาวต่างชาติลดลงมาก ในเดือนสิงหาคมลดลงไปถึง 2.3 ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่เดือนตุลาคมแม้ยังไม่ได้ตัวเลขที่ชัดเจน แต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงมากเช่นกัน และคงเป็นไปได้ยากที่จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2019 จะถึง 65 ล้านคนตามเป้าที่วางไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทย ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วงโดยเด็ดขาด เนื่องจากการชุมนุมประท้วงในขณะนี้มีการใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง รวมทั้งงดถ่ายภาพในระยะใกล้ของเหตุการณ์ประท้วง, ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ที่อาจเป็นการยั่วยุ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ขณะที่ ในเย็นวันนี้ผู้ประท้วงจะมีการชุมนุมกันในย่าน"เซนทรัล" และชุมนุมตามเส้นทางรถไฟใต้ดินสายต่างๆ อาทิ สาย"เกาะฮ่องกง" สาย"กวนตง" สาย"เชิงหว่าน" และสาย"อีสต์ เรล" โดยคาดว่าการชุมนุมจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์หน้า