อัปเดตออนไลน์

ปารีณาสวนฝ่ายค้านรัฐบาลกู้เยอะเพราะใช้หนี้โกงจำนำข้าว 6 แสนล้าน

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารัฐบาลเก่า โกงจำนำข้าวและหลายโครงการ ทิ้งหนี้ 6 แสนบ้านบาทให้รัฐบาลชุดปัจจุบันรับผิดชอบ วอนฝ่ายค้านอย่าดึงเกม เพราะประชาชนรอคอยงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาล

น.ส.ปารีณา อภิปรายว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน หลายคนอภิปรายในลักษณะเหรียญด้านเดียว ปัจจุบันรัฐบาลมีหนี้สินมากจริง เกิดจากการกู้ของรัฐบาลที่ผ่านมา การกู้เงินมาบริหารประเทศเป็นความจำเป็นของทุกรัฐบาล แต่หนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โกงจำนำข้าว 6 แสนล้านบาท โกงหวยบนดิน จีทูจี โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีที่หนีไปต่างประเทศ สร้างหนี้ไว้ให้กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนต้องตั้งงบประมาณจำนวน 4.6 หมื่นล้านบาท มาชดใช้หนี้โครงการจำนำข้าวดังกล่าว ส่วนคนโกงก็ไปอยู่ต่างประเทศ ชาตินี้ก็กินไม่หมด

เราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ แต่เริ่มจากติดลบ ปัจจุบันนี้ทุกประเทศทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดจากสงครามการค้า จีน สหรัฐฯ ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เศรษฐกิจตกต่ำเป็นปัญหาทั่วโลก แต่ไทยได้รับผลกระทบน้อย รัฐบาลสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง เห็นชัดเจนค่าเงินบาทแข็งมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ยังจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย อยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ส่วนปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเรื้อรัง ทุกรัฐบาลยังแก้ไม่ได้ จึงไม่เป็นธรรมที่จะกล่าวหารัฐบาลนี้เป็นต้นเหตุความยากจน

รัฐบาลมีการจัดงบประมาณและนโยบายแก้ไขเศรษฐกิจโดยส่วนหนึ่ง นำภาษีมาอัดฉีดเงินช่วยเหลือชาวนา ชาวไร่ ผู้มีรายได้น้อย ทั้งการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกันราคาข้าว 15,000 บาทต่อตัน ประกันราคายาง ราคาสินค้าเกษตร เป็นการใช้งบที่ประชาชนรออยู่ โดยเฉพาะประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.6 ล้านคน ซึ่งใช้งบ 4 หมื่นล้านบาท สวัสดิการผู้สูงอายุ 7.6 หมื่นล้านบาท คนเหล่านี้รองบประมาณจากรัฐบาลอยู่ จึงอยากให้ฝ่ายที่เห็นต่าง ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย ไม่ดึงรั้งว่าเมื่อไรจะได้เงินตามนโยบาย ขอให้ช่วยกันโหวตให้กับร่างงบประมาณนี้ เพราะประชาชนรออยู่