ข่าวเด็ด 7 สี

ชมทะเลหมอก ภูหินเซา จ.เลย

ที่จังหวัดเลย ภูหินเซา แหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดตัว ในตำบลนาดีอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวนั่งรถอีแต๊กชมป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์สองข้างทางขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นสบายอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ชมทะเลหมอกสีขาว ชมทิวทัศน์240 องศา ต่างถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
 
เดินขึ้น ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ์,สัมผัสอากาศเย็นสบาย    
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปชมความงามของธรรมชาติ เช่น บนยอด"ภูกุ้มข้าว" อำเภอสหัสขันธ์นักท่องเที่ยวเดินขึ้นบันได 439 ขั้น ไปนมัสการเจดีย์ภูกุ้มข้าว ชมวิวทิวทัศน์แบบ 180 องศา ชมความสวยงามของเขื่อนลำปาว เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย