ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโจโก วิโดโด ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ฯพณฯ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน และขยายขอบเขตความร่วมมือในทุกระดับให้กว้างขวางออกไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด